Moderator, journalist & programledare

I ett samhälle med 24/7 interaktion blir den viktigaste framgångsfaktorn förmågan att kunna lyssna - förstå - ifrågasätta -  förklara - stötta och leda. Förutsättningar som passar Thabo och som satt avtryck på hans yrkesval och karriär.

Organisationer och företag har återkommande anlitat honom för att leda såväl kundorienterade möten som interna processer i form av bland annat work shops.
 
Under många år har Thabo varit flitigt anlitad i Almedalen  framförallt med frågor av abetsmarknadspolitisk karaktär.

"Jag älskar det jag gör och drivs av nyfikenhet på människor. 
Det är en stimulerande utmaning att hjälpa talare, föredragshållare och debattörer att komma till uttryck."
 

Med ett par hundra direktsända TV-program och minst lika många moderatorsuppdrag i ryggen kanske vi får anledning att samarbeta i framtiden...