Moderator

Almedalsveckan

Almedalsveckan en av årets höjdpunkter då samlas hela maktsverige för att klura ut hur vi på ett effektivt o rättvist sätt driver samhället framåt. Frågans natur och evigt skiftande förutsättningar har lett till att Thabo Motsieloa återkommande anlitats av arbetsmarknadens parter – Almega – Kommunal – Unionen – Svenskt Näringsliv och Ledarna är bara några av alla uppdragsgivare.

Lidingöloppet

Lidingöloppet står varje år värd för "Folk i rörelse" ett symposium i samarbete mellan RF - GIH och "En svensk klassiker" . I september blir det 4:e gången Thabo Motsieloa modererar dagen som belyser vikten av träning kost och rätt utformade arbetsplatser för att förhindra ohälsa. Här etableras nya intressanta kopplingar mellan näringsliv - idrottsrörelse och forskning. 

Folkbildarforum

En vänskaplig kram från "Genusfotografen" i Linköping där Sveriges största mässa för folkrörelserna varje år håller seminarie. Här borrar ABF i de utmaningar våra allt snabbare beteendeförändringar för med sig. Talare har grillats i varför svensken inte längre organiserar sig i förbund? Hur organiserar man sig istället? Vilka effekter för detta med sig för civilsamhället etc. Samarbetet 2013 följdes upp med nytt uppdrag 2014.

Övriga Uppdragsgivare